Český Webhosting

Administrační systém
Jméno:
Heslo:
Je doména volná?

Naše mise a vize

Mise

Hlavním oborem naší činnosti je poskytování webhostingových služeb.

Vize

Budoucnost webhostingu vidíme v automatizaci nastavení všech služeb a v integraci informací. Chceme se aktivně účastnit tohoto inovačního procesu, chceme být hybnou silou celého průmyslového odvětví.
Je to pro nás velká výzva.

Hodnoty

Kvalita

Děláme pouze to, čemu velmi dobře rozumíme, nabízíme služby, u kterých jsme schopni zaručit 100% kvalitu. Řídíme se heslem - náš zákazník, náš pán. Je pro nás naprostou prioritou, aby každý náš zákazník byl s našimi službami spokojen. Tomuto cíli podřizujeme vše.

Rychlost

Automatický administrační systém našim zákazníkům umožňuje měnit veškerá nastavení webhostingu rychle a jednoduše. Jakékoli problémy řešíme bezodkladně a rychle, jsme si vědomi toho, že pro naše zákazníky je každá minuta času velice drahocenná.

Inovace

Naše služby jsou postaveny na nejmodernějších technologiích. Neustále přicházíme s novými nápady a myšlenkami. Naši zákazníci jsou v procesu inovace našimi partnery, společně zdokonalujeme naše služby, jsme velice rádi za jakékoli připomínky.
Na těchto hodnotách je postavena sama existence ČESKÉHO WEBHOSTINGU, a náš dosavadní úspěch je toho důkazem.